آرشیو نوشته ها آموزش

چگونه توسعه منابع انسانی به پیشرفت کسب وکار کمک می کند؟

چگونه توسعه منابع انسانی به پیشرفت کسب وکار کمک می کند؟

مدیریت منابع انسانی - ارسال شده در

رسیدن به اهداف یک کسب وکار بستگی به توانایی نیروی انسانی در انجام مسئولیت ها و سازگاری با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و توسعه نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب باتغییرات سازمان و محیط به طور مؤثر فعالیتشان...