آرشیو نوشته ها توسعه منابع انسانی

توسعه توانایی انسانی

توسعه توانایی انسانی

مدیریت منابع انسانی - ارسال شده در

روشن است که امروزه سرمایه انسانی،اساس نوآوری است،توسعه منابع انسانی به مفهوم تولید فکر و ایده اشاره دارد.مفهوم جدید سرمایه انسانی ایجاب می کند،نیروهای انسانی به کیفیت ها و مهارت هایی مجهز شوند که هیچ گونه مشکلی با سازمان نداشته و با...

چگونه توسعه منابع انسانی به پیشرفت کسب وکار کمک می کند؟

چگونه توسعه منابع انسانی به پیشرفت کسب وکار کمک می کند؟

مدیریت منابع انسانی - ارسال شده در

رسیدن به اهداف یک کسب وکار بستگی به توانایی نیروی انسانی در انجام مسئولیت ها و سازگاری با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و توسعه نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب باتغییرات سازمان و محیط به طور مؤثر فعالیتشان...