آرشیو نوشته ها مدیریت کسب وکار

نقش اقتصاد در سلامت روان کارکنان

نقش اقتصاد در سلامت روان کارکنان

مدیریت منابع انسانی - ارسال شده در

اوضاع اقتصادی و سلامت روان در هر جامعه ای به طور متقابل بر یکدیگر تأثیر می گذارند.اقتصاد تمام بخش های جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.همچنین سلامتی و به خصوص سلامت روان ،بر نتایج اقتصادی و اجتماعی اثربخش است. در ابتدا...

توانمند سازی کارکنان

توانمند سازی کارکنان

مدیریت کسب و کار - ارسال شده در

به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی،سازمان ها به دانش،نظرات و انرژی  کارکنان نیازمندند. جهت تحقق این امر سازمان ها از طریق توانمندسازی کارکنان اقدام می کنند. برای بهبود و اصلاح سازمان : توانمند سازی به...