آرشیو نوشته ها موفقیت سازمان

منابع انسانی مسیری برای موفقیت سازمان

منابع انسانی مسیری برای موفقیت سازمان

مدیریت منابع انسانی - ارسال شده در

اغلب ما با واژه مدیریت منابع انسانی، روابط ومدیریت کارکنان تاحدودی آشناهستیم.اما جالب است بدانیم اولین بار اصطلاح منابع انسانی توسط فردی به نام جان کامنز در کتاب توزیع ثروت در ۱۸۹۳ منتشر شد و تا قرن ۱۹ به روابط بین کارمند...