آرشیو نوشته ها کیفیت

هر آنچه درباره کیفیت بدانیم

هر آنچه درباره کیفیت بدانیم

مدیریت پروژه - ارسال شده در

در عالم مدیریت پروژه چند متد و استاندارد داریم معروفترین و معتبرترین آنها استانداردی هست که PMI ارائه داده و در قالب کتاب Project Management body of knowledge اون رو عرضه کرده. بر اساس این استاندارد و راهنما، پروژه ها با استفاده...